Navigation


http://www.buitengewonerelaties.nl/uploads/images/zijkant/familiefoto 2.jpg

Therapie en opstellingen voor familierelaties

Wij horen hoe dan ook bij een gezin, of een familie. Het is in principe prettig om te voelen dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Elk gezin, elke familie heeft karakteristieke eigenaardigheden, een kenmerkende dynamiek of sfeer. Daarbinnen heeft iedereen een plaats, is er ordening (duidelijkheid over ieders rol, als vader of moeder, oudste kind, jongste kind, e.d.) en wordt er gegeven en genomen. Maar over dat alles kan ook verwarring bestaan, onduidelijkheid, of onzekerheid, of disbalans tussen geven en nemen.

In familieverbanden worden ons gedrag en gevoel –vaak onbewust- sterk beïnvloed. Onze problemen in relaties met anderen hebben vaak met de familierelaties te maken.

Deze zogenoemde systemische benadering sluit goed aan bij de visie op buitengewone relaties.

Aanbod

  • familieopstellingen (individueel of in een groep)
  • therapie voor individu, of (delen van) gezin of familie
  • begeleiding bij (dreigende) crisis
  • opvoeding van en omgang met kinderen
  • informatie en advies

Meer mogelijkheden: